Faturalarınız Kontrol Edin! O Bedel Artık Değişti

Faturalarınız Kontrol Edin! O Bedel Artık Değişti
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin kararı, kendi mülklerinde su kaynağı kullanarak üretilen atık su için atık su bedeli ödenmesi gerektiğini, ancak kaçak su bedelinin bu durumda alınamayacağını belirtmektedir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden milyonlarca aboneyi ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Karar, su faturalarındaki belirli ücretlerin artık ödenmeyeceğini açıkladı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, su faturalarındaki "kaçak su" ve "atık su" bedellerine ilişkin önemli bir karar verdi. Örneğin, Muğla'da bir otel işletmesi, kendi arazisindeki su kaynağını kullanarak ürettiği atık suyu şehir atık su şebekesine verdi. Ancak, otel 2018 yılında yeni bir işletmeci tarafından devralındı.

Belediye ekipleri, önceki işletmeciye 755 bin lira tutarında atık su bedeli ve kaçak atık su cezası kesti. Yeni işletmeci ise, devralmadan önceki döneme ilişkin cezayı ödememek için dava açtı ve devralmadan sonraki atık su bedelinin belirlenmesini istedi. Yerel mahkeme, bu talebi reddetti.

Ancak istinaf mahkemesi, yeni işletmeci tarafından devralınmadan sonraki döneme ait 94 bin lira tutarındaki atık su bedelinin ödenmesine hükmetti.

Bu karar, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne temyiz edildi. Yargıtay, istinaf mahkemesinin kararını onayladı ve "Kendi mülkünde bulunan su kaynağından su çıkararak kullanan işletmelerden kaçak su bedeli alınamayacağı, ancak üretilen atık suyun şehir kanalizasyon sistemine verilmesi halinde atık su bedeli alınabileceği" şeklinde gerekçe sundu. Bu, davalının temyiz itirazlarının reddedilmesi ve istinaf kararının onanması anlamına gelmektedir.

Bu dava, özellikle su kaynaklarının kullanımı ve atık su yönetimi konusunda önemli bir örnek oluşturmaktadır. Büyük otel gibi işletmelerin su kullanımı ve atık yönetimi konusunda yerel yönetimlerle olan ilişkilerinde dikkatli olmaları gereken kritik bir alanı vurgulamaktadır.

Kendi mülkünde bulunan kuyudan su çıkaran işletmelerin kaçak su bedeli ödemek zorunda olmadığı, ancak bu suyun atık olarak şehre verilmesi durumunda atık su bedeli ödemesi gerektiği ilkesi, su kaynaklarının adil ve sürdürülebilir kullanımı açısından önemli bir prensibi ortaya koymaktadır.