Kullanım Şartları

AnkaraHaber06.com.tr'nin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası sözleşmeler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmeyi ve bu kanunlar çerçevesinde ilgili kişilerin haklarını korumayı amaçlar. Bu politika, şirketin çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, ziyaretçileri, üyeleri ve diğer ilgili tarafların kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi gibi süreçleri düzenler.

Politika, ticari faaliyetler, tanıtım-pazarlama çabaları ve sosyal sorumluluk projeleri gibi faaliyetler sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK'nın ilkelerine uygun olarak işlenmesini sağlar. Ayrıca, politika Şirket'in sahibi veya yöneticisi olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde uygulanır ve KVKK ile diğer ilgili mevzuat ve uluslararası standartlar gözetilerek hazırlanmıştır.

Politikada kullanılan tanımların kapsamlı bir listesi sunulur. Örneğin, açık rıza, anonim hale getirme, çalışanlar, kişisel veri sahibi, kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, kişisel verilerin işlenmesi, veri işleyen, veri sorumlusu gibi terimlerin anlamları belirtilir.

Bu politika, şirketin kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili tüm süreçlerini düzenleyerek, veri gizliliği ve kişisel hakların korunmasını sağlamayı amaçlar.


AnkaraHaber06.com.tr'nin kullanım şartları, sitenin kullanıcılarını bilgilendirir ve sitenin nasıl kullanılması gerektiği hakkında yönergeler sunar. Kullanıcılar, sitenin hizmetlerinden faydalanırken bu şartlara uymayı kabul etmiş sayılırlar.

Bu kullanım şartlarına göre:

Kullanıcılar, siteyi herhangi bir şekilde kullanarak bu şartları kabul etmiş sayılırlar.
Kullanıcılar, sitenin içeriğini değiştiremez veya sitenin işleyişini etkileyebilecek herhangi bir müdahalede bulunamazlar.
AnkaraHaber06.com.tr, kullanıcıların kişisel bilgilerini sadece belirli hizmetleri yerine getirmek, içerik sunmak ve reklam sağlamak için kullanır.
Sitenin işleyişinin hatasız ve kesintisiz olacağı, hataların düzeltilmesi veya kesintilerin giderilmesi konusunda garanti verilmez.
Site, kullanıcılarına üçüncü taraf sitelere bağlantılar sağlayabilir; ancak, bu sitelerin içeriği veya güvenilirliği konusunda sorumluluk kabul etmez.
Kullanıcılar, ankarahaber06.com.tr'yi kullanırken yasalara uymakla ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemekle yükümlüdürler.
Sitenin işlevselliğini veya güvenliğini etkilemeye yönelik herhangi bir davranış veya işlem yasaktır.
Kullanıcılar, bu kullanım şartlarını ihlal etmeleri durumunda hesaplarının askıya alınabileceğini veya sonlandırılabileceğini kabul ederler.
Bu şartlar, sitenin nasıl kullanılması gerektiği konusunda kullanıcılara rehberlik eder ve sitenin işleyişini düzenler.