SGK TOKİ'den ev alacaklara faizsiz 750 bin TL konut kredisi verecek

SGK TOKİ'den ev alacaklara faizsiz 750 bin TL konut kredisi verecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla TOKİ'den ev alacak olan vatandaşlara faizsiz konut kredisi verilecek. Geçtiğimiz yıllarda SGK resmi internet sayfasında yer alan krediye dair detaylar da araştırılıyor. SGK tarafından...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla TOKİ'den ev alacak olan vatandaşlara faizsiz konut kredisi verilecek. Geçtiğimiz yıllarda SGK resmi internet sayfasında yer alan krediye dair detaylar da araştırılıyor. SGK tarafından bu kredilerin halen verilip verilmediği araştırılırken detaylar da araştırılıyor. İşte SGK tarafından sağlanacak olan faizsiz konut kredisine dair detaylarda haberimizin devamında yer alıyor.

SGK tarafından faizsiz konut kredisi verilecek kişiler için başvuru şartları:

  • 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların
  • Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
  • Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
  • Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,
  • İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,
  • 684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin,

Faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

Krediden Yararlanacak Hak Sahipleri Arasında Öncelik Sıralaması Nasıldır?

Hak sahiplerinin talepte bulunması halinde öncelikle;

a) Malulün kendisine,

b) Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine,

c) Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken,

ç) Bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına,

konut sahibi yapmak amacıyla bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi tarafından kredi verilmektedir.

Faizsiz Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlara “Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenmekteydi. Ancak, Kurumumuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, Kurumumuzdan 5510 sayılı Kanunun  4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır. Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin 3/5/2021 tarihinden itibaren Kurumumuz tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için  doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.