Aile Bakanlığı Mayıs ayı sosyal destek ödemelerini açıkladı! 40'dan fazla destek paketi duyuruldu hemen başvurun

Aile Bakanlığı Mayıs ayı sosyal destek ödemelerini açıkladı! 40'dan fazla destek paketi duyuruldu hemen başvurun
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan sosyal yardım destek ödemeleri duyuruldu. Mayıs ayı itibariyle güncel şartlar ve ödeneklerle ilgili de detaylar belli oldu.Aile Bakanlığı resmi internet sayfasında...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan sosyal yardım destek ödemeleri duyuruldu. Mayıs ayı itibariyle güncel şartlar ve ödeneklerle ilgili de detaylar belli oldu.

Aile Bakanlığı resmi internet sayfasında destek ödemelerine dair detaylar da paylaşıldı. İşte destek ödemeleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde yerini alıyor.

Türkiye Aile Destek Programı

Aşırı yoksulluk sınırının altında kalan vatandaşlarımızın sosyal yardım sistemine dâhil edilerek aşırı yoksulluktan kurtulmaları ve çalışan yoksulluğu, emekli yoksulluğu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız ile düzenli sosyal yardım programlarımız özelinde belirlenen tematik şartları taşımadığı için bu yardımlardan faydalanamayan belirli bir gelir seviyesinin altındaki vatandaşlarımızın da desteklenmeleri amacıyla yürütülen yardım programı kapsamında yalnızca gelir kriteri dikkate alınmak suretiyle 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakdi destek sağlanmaktadır.

Program kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık geliri;

• 450 TL ve altı olan hanelerimize aylık 1.250 TL,

• 450 TL üzeri – 911,15 TL ve altında olan hanelerimize aylık 1.100 TL,

• 911,15 TL üzeri – 1.372,30 TL ve altında olan hanelerimize aylık 950 TL,

• 1.372,30 TL üzeri – 5.667,37 arasında olan hanelerimize ise aylık 850

TL ödeme yapılmaktadır.

Çocuk Bileşeni kapsamında;

• 1-2 çocuklu hanelere 350 TL,

• 3 çocuklu hanelere 450 TL,

• 4 çocuklu hanelere 550 TL,

• 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 TL ek ödeme yapılmaktadır.

Doğum Yardımı

15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır.

• Birinci çocuk için 300 TL

• İkinci çocuk için 400 TL

• Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.

Kimlik belgesi ile başvurana 1.000 TL ödenecek.

Vefat Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına yönelik yardım programıdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca bulundukları yerdeki Belediyelerden her hafta alınan vefat listeleri çerçevesinde Bütünleşik Sistemde kayıtlı ve sosyal yardım alan haneler tespit edilerek vefat eden kişinin hanesindeki bir yakınına Vefat Yardımı yapılmaktadır.

Bununla birlikte, Belediyeler tarafından listelerin gönderilmesi beklenmeksizin vefat eden kişinin bir yakını tarafından da “Ölüm Belgesi” sunulmak şartıyla yardım başvuru süreci başlatılabilmektedir.

Kimlik belgesi ile başvurana 2.423,73 TL ödenecek.

İşe Yönlendirme Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen sosyal yardım yararlanıcılarına yapılan nakdi yardımlardır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım verilmektedir. (2024 yılı için 0-1.700 TL)

İşe Başlama Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen  ve sosyal güvenceli bir işe yerleşen sosyal yardım yararlanıcılarına yönelik nakdi yardımlardır.

Brüt asgari ücretin 1/3’ ne karşılık gelen tutar. Aynı yıl içerisinde bir defa yararlanılabilir. (2024 yılı için 6.667,50 TL)

Gıda Yardımları

3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde  olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Barınma Yardımları

3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişi ve hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine  yönelik yürütülen yardımlardır.

İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;

• Basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar

• Orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar

• Kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar

• Prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar

• Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

Doğal Gaz Tüketim Desteği

Türk vatandaşlarından,doğal gaz arzı sağlanan il/ilçede ikamet eden ve 3294 sayılı Kanun kapsamında oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz tüketim desteği sunulmaktadır.

Tutarlar, Ekim-Mayıs aylarını içeren 8 aylık dönemde hak sahipliği şartları sağlandığı müddetçe  ilden ile değişmekle birlikte yıllık 1.500 TL ila 3.500 TL (aylık 188-438 TL) arasında değişkenlik göstermektedir.

Elektrik Tüketim Desteği

Program iki bileşenden oluşmaktadır;

• Asgari Elektrik Tüketim Desteği Bileşeni: 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere

• Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği Bileşeni: Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hasta vatandaşların bulunduğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca  ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hanelerden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen hanelere elektrik tüketim desteği sağlanmaktadır.

•1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (112,63 TL)

•3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (150,17 TL)

•4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (187,71 TL)

•5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh (225,25 TL)

• Kronik hastaların bulunduğu hanelerde hasta başına aylık 150 kWh (225,25 TL) karşılığı tutarınca destek sağlanmaktadır.