Artık Resmen Hayatımızda! Yasa Kabul Edildi

Artık Resmen Hayatımızda! Yasa Kabul Edildi
TBMM tarafından kabul edilen kripto varlık tasarısı, kripto varlıklara ilişkin tanımlar, SPK'dan izin zorunluluğu, teknik standartların belirlenmesi, müşteri varlıklarının korunması ve yatırım danışmanlığı esaslarını içeren kapsamlı düzenlemeleri içeriyor

TBMM tarafından kabul edilerek yasalaşan kripto varlık tasarısı, vergi hükümlerini dışarda bırakarak kripto varlıklara yönelik kavramların tanımlanması, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının SPK'dan izin alması gerekliliği, güvenlik kontrolleri için iç kontrol birimi oluşturma zorunluluğu, TÜBİTAK tarafından belirlenecek teknik standartların uygulanması, ve müşterilerin kendi cüzdanlarında kripto varlıklarını saklama ve ticaret platformlarında işlem yapma yetkisinin verilmesi gibi önemli düzenlemeler içermektedir.

Ayrıca, yasa ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşteri varlıklarının haczedilemeyeceği, rehin edilemeyeceği, iflas masasına dahil edilemeyeceği ve ihtiyati tedbir konulamayacağı hükme bağlanmıştır.