Elden Kira Alma Dönemi Son Buluyor! 75 Bin Liraya Kadar Ceza Geliyor

Elden Kira Alma Dönemi Son Buluyor! 75 Bin Liraya Kadar Ceza Geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi mevzuatında yapılan değişikliklerle kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla vergi mevzuatında değişiklikler yaparak yeni cezalar getiriyor.

Bu kapsamda, elden kira alanlar da cezalandırılacak; kiracılar ve ev sahipleri arasında elden yapılan kira ödemelerinde bildirim olmazsa ceza uygulanacak, ancak kiracının bildirimde bulunması durumunda ceza kesilmeyecek. Ayrıca, vergi ziyaı cezası gibi yeni düzenlemelerle vergi kayıtlarının doğruluğu artırılmaya çalışılacak.

Paketin ayrıntılarına göre, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin günlük hasılatı takip edilerek yıllık gelirleri kontrol edilecek. Ayrıca, ticari kazançlarda tevkifat yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi de planlanıyor.

Bu düzenlemelerle birlikte, vergi kaçakçılığıyla mücadelede daha etkin bir yöntem izlenmesi ve vergi kayıtlarının doğruluğunun sağlanması hedefleniyor.

Özel usulsüzlük cezalarında da önemli değişiklikler öngörülüyor. Başkasının banka hesaplarını kullananlara ve POS cihazlarını başka mükelleflere kullandıranlara yönelik ağırlaştırılmış cezalar getirilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra, elektronik ticaret platformlarına bilgi verme yükümlülüğüne uymayanlara kesilecek cezaların artırılması da gündemde.

Vergi Usul Kanunu'nda yer alan kaçakçılık suçları için öngörülen cezaların alt sınırının yükseltilmesi ve pişmanlık hükümlerinin kaldırılması da değerlendirilen diğer düzenlemeler arasında yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu yeni düzenlemeleriyle Türkiye'de vergi sisteminin daha adil ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi hedefleniyor.