EPDK kararı açıkladı! Akaryakıt fiyatlarında fiyat farkı dönemi sona eriyor işte yeni düzenleme

EPDK kararı açıkladı! Akaryakıt fiyatlarında fiyat farkı dönemi sona eriyor işte yeni düzenleme
Türkiye'de 4 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de son dakika açıklamaları yapıldı. Yapılan açıklamalara göre de akaryakıtta fiyat farkının kaldırıldığı ifade edildi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan...

Türkiye'de 4 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de son dakika açıklamaları yapıldı. Yapılan açıklamalara göre de akaryakıtta fiyat farkının kaldırıldığı ifade edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kararlara göre de 15 Mayıs 2024 tarihinden sonra da akaryakıt istasyonlarında da farklı isimler altında da satılan katkılı motorin ve benzin için de fiyat farkının ortadan kaldırılacağı ve artıkta tek fiyat uygulamasının olacağı belirtildi.

EPDK tarafından alınan karara göre de aşağıda ki ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz"

Kararın tam metni ise şu şekilde:

MADDE 1- 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararının 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Kararın 6'ncı maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(8) Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz."

MADDE 3- Aynı Kararın 7'nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Kararın Ek-l'inde yer alan Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu'ndan "DKA olarak kullanılacak mı? (3): Evet/Hayır" ibaresi ile aynı Formun altında bulunan "(3) Kuruma "Diğer" olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olarak satılıp satılmayacağına ilişkin bilgi." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Kararın Ek-2'sinde yer alan Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metninde yer alan "Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Karar 15/5/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.