Herkesin evinde var kimse bilmiyor! Şikayet edilirse Yargıtay tarafından 8 bin 812 TL cezası var

Herkesin evinde var kimse bilmiyor! Şikayet edilirse Yargıtay tarafından 8 bin 812 TL cezası var
Türkiye'de Yargıtay tarafından emsal oluşturacak cam balkon cezası açıklandı. Cam balkon taktıranlar için emsal karara imza atılırken ceza tutarı da belli oldu. Birçok ev sahibi evini genişletmek, balkonunu dış koşullardan...
Türkiye'de Yargıtay tarafından emsal oluşturacak cam balkon cezası açıklandı. Cam balkon taktıranlar için emsal karara imza atılırken ceza tutarı da belli oldu. Birçok ev sahibi evini genişletmek, balkonunu dış koşullardan korumak ve alandan da tasarruf etmek amacı ve başka sebeplerle de cam balkon yaptırma işine de giriyor.
Komşular arasında da sorun olan bu konuyla ilgili Yargıtay emsal kararını verdi.
KAÇAK YAPI 

Balkonlar, binaların dış cephelerine taşan yapı unsurları olarak geçiyor. İç mekanlardan farklı olarak görülen ve genellikle de binanın ortak alanları olarak da kabul edilen balkonlarda da yapılan tadilat için de belli izinler alınması gerekiyor. Dairede de yapılacak değişiklikler için de apartmanda ki kat maliklerinin de beşte dördünün yazılı iznini almak gerekirken de bu izin alınmadan yapılan tadilatlar da yani kaçak yapı olarak değerlendiriliyor.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2015/6244 Esas ve 2016/2299 numaralı karar ile birçok vatandaşının tercih ettiği cam balkonlar ile ilgili emsal kararını açıkladı

YARGITAY BAM BALKON KARARI

Yargıtay’dan cam balkona dair verilen kararda aşağıda ki ifadelere yer verildi:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıya ait 42 numaralı bağımsız bölümde projeye aykırı olarak kapatılan açık balkonun eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19.maddesinin birinci fıkrasında kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecbur olduklarının altı çizildi. İkinci fıkrada ise kat maliklerinden birinin bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yapılamayacağı belirtildi.

Yargıtay'ın verdiği karara göre, apartmandaki kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izni olmadan yapılan cam balkonlar için ceza kesilecek. Ceza miktarı, belediyelerin mevzuatına göre değişiyor. Ancak genel olarak, izinsiz cam balkon yaptıranlara 1.000 TL ile 10.000 TL arasında ceza kesiliyor.