Bu Zam Öğrencileri Vuracak! Yüzde 40 Zamlı Fiyatlar Açıklandı

Bu Zam Öğrencileri Vuracak! Yüzde 40 Zamlı Fiyatlar Açıklandı
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için yapılan düzenleme ile yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerinde çeşitli indirimler ve düzenlemeler yapılmıştır.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için Yükseköğretim Kurumları'nda uygulanacak katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" doğrultusunda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine göre belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları açıklandı.

Yapılan düzenlemeye göre, devlet üniversitelerinde birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden, program sürelerini aşmayanlar için öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu kapsamda, devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımlı olarak belirlendi.

Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şehit yakınları, gaziler ve yakınları ile malul olanların eş ve çocuklarından herhangi bir süre veya program sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak. Bu durumda olan öğrencilerin, belgelerini ibraz etmeleri halinde ilgili akademik yıla ait ödemeleri iade edilecek.

Engelli olduğunu belgeleyen öğrencilere, engellilik oranı kadar öğrenim ücreti indirimi yapılacak ve program sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Engelli olduklarını belgeleyemeyen öğrencilerin, belgelerini ibraz etmeleri halinde ilgili akademik yıla ait indirim veya iade işlemleri yapılacak.

Yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için ise öğrenim ücreti, ilgili yükseköğretim kurumlarınca belirlenen öğrenci cari hizmet maliyetinin en az 2 katı olacak şekilde düzenlendi. Ayrıca Türkiye'de ikamet izni almış olan ve aynı aileye mensup birden fazla öğrencinin devlet üniversitelerinde eğitim görmesi durumunda indirim uygulanacak.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, öğrencilerin eğitim süreçlerine mali destek sağlanması ve adaletli bir şekilde finansal yüklerin paylaşılması hedefleniyor.