Tapu Sahiplerinin Merakla Beklediği Haber Geldi

Tapu Sahiplerinin Merakla Beklediği Haber Geldi
Hisseli tapu sahipleri için yapılan uyarıda, satış öncesinde diğer hissedarlara ön alım hakkı tanındığı ve bu süreçlerde yasal süreçlere uygun davranılması gerektiği vurgulanmıştır.

Hisseli tapu sahipleri için önemli bir uyarı yapıldı: Tapuda birden fazla kişiye ait olan taşınmaz malların satışında, diğer hissedarlara öncelikli satın alma hakkı tanınan şufa hakkı bulunmaktadır. Hisseli tapuda satış yapılması durumunda, hissedarlar satıştan haberdar edilmeli ve satışa itiraz etme hakkına sahiptir. Hisseli tapuda şufa süresi, diğer hissedarlara bildirildiği tarihten itibaren 3 aydır; bu süre içinde dava açılmazsa ön alım hakkı geçersiz olur. Ayrıca, hisseli tapuda hissedarların habersiz yapılan satışlara karşı 2 yıl içinde ön alım talepli dava açma hakları bulunmaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde tapu kayıtlarını tutmak ve işlem yapmakla görevlidir. Taşınmaz malların sahiplik hakları, tapu belgesi ile resmi olarak belirlenir. Müstakil tapu, tek bir kişiye ait olan taşınmazları ifade ederken, hisseli tapu birden fazla kişiye ait olan taşınmazları gösterir.

Hisseli tapunun satışı, hissedarların anlaşmasına ve yasal süreçlere bağlı olarak gerçekleşir. Hisseli tapuda ön alım hakkı ile ilgili süreçler, hissedarların haklarını korumak amacıyla belirli kurallar çerçevesinde yürütülür. Tapu üzerindeki her türlü tasarruf işlemi, yasal prosedürlere uygun olarak yapılmalı ve hissedarların bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.