Torba Yasada Af Yasası Olacak Mı? 9. Yargı Paketi Af Yasası Son Durum

Torba Yasada Af Yasası Olacak Mı? 9. Yargı Paketi Af Yasası Son Durum
Türkiye'de uzun süredir merakla beklenen af yasasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daha önce DEM Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, genel af talebine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle...

Türkiye'de uzun süredir merakla beklenen af yasasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daha önce DEM Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, genel af talebine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. DEM Partili Gergerlioğlu’nun “Bakanlığınızın genel af çalışması var mıdır?” sorusuna yanıt, Bakan Tunç’tan geldi.

Elips Haber’den Kadir Gürhan’ın haberine göre, Bakan Tunç’un imzasının bulunduğu yanıtta şu ifadelere yer verildi: “Anayasanın, “kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi” kenar başlıklı 88. Maddesinde kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekillerinin yetkili olduğu, kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esaslarının iç tüzükle düzenleneceği hükmü yer almakta iken söz konusu hüküm, 16/04/2017 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen 21/01/ 2017 tarih ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16. Maddesiyle; kanun teklif etmeye milletvekillerinin yetkili olduğu, kanun tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esaslarının içtüzükte düzenleneceği şeklinde değiştirilmiş, söz konusu düzenleme 09/07/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

10/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; adalet hizmetleriyle ilgili konularda gerekli araştırmalar ve mevzuat hazırlıklarını yapmak ve görüş bildirmek Bakanlığımızın görevleri arasında sayıldığından çalışmalarımız bu çerçevede yürütülmektedir.

9. YARGI PAKETİ AF YASASI VAR MI?

Yargılamaların uzun sürmemesi noktasındaki çalışmaların devam ettiğini kaydeden Adalet Bakanı Tunç, "Yargının hızlandırılması hem bu teklifte var hem de 9'uncu Yargı Paketi hazırlıklarını neredeyse tamamladık. Seçimden sonra da 9'uncu Yargı Paketi'ni gündeme getireceğiz. Orada da yargının hızlandırılmasına yönelik, Ceza Mahkemesi Kanunu'ndan cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya ve suçla mücadeleye yönelik önemli tekliflerimiz, düzenlememiz olacak ve milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız" diye konuştu.