Kamu Kurumu Personel Alımı İçin Detayları Açıkladı

Kamu Kurumu Personel Alımı İçin Detayları Açıkladı
İstanbul Üniversitesi, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alımı başvurularını özel bütçe kaynaklarıyla gerçekleştiriyor

İstanbul Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı başvurularını sürdürüyor. Bu alımlar özel bütçe kaynaklarıyla finanse edilecek olup, adayların belirtilen genel ve özel şartları yerine getirmesi gerekmektedir. İlan edilen pozisyonlar arasında Musiki Paleograf ve İcracısı ünvanıyla toplam 11 kişiye iş imkanı sunulacak.

Başvuracak adaylardan istenilen şartlar arasında, yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde müzik, edebiyat veya tarih bölümlerinden mezun olma gerekliliği bulunmaktadır. Ayrıca, Osmanlı-Türk musikisi alanında paleografik uzmanlık ve eski yazı ve notasyonla yazılmış müzik eserlerini ses veya sazla icra edebilme formasyonuna sahip olma şartı aranmaktadır. Tercihen, matbu veya yazma müzik kaynakları üzerinde arşiv çalışması yapmış veya yapmakta olan adaylar önceliklendirilecektir.

Genel başvuru şartları arasında ise 657 sayılı Kanun’un belirttiği kriterleri sağlama, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almama, haftalık 40 saatlik çalışma süresine uyum sağlama ve ilgili yönetim biriminin belirleyeceği gün ve saatlerde görev yapabilme kabiliyeti yer almaktadır.

Başvurular, ilgili ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde online olarak yapılabilecektir. Posta veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, güncel bilgiler ve başvuru süreciyle ilgili detayları takip etmek için İstanbul Üniversitesi'nin resmi web sitesinden ve ilgili platformlardan bilgi alabilirler.