Sağlık Çalışanları İçin Çağrı Yapıldı

Sağlık Çalışanları İçin Çağrı Yapıldı
Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı’nın acil servislerde kayıt işlemleri ile veznede görevli personele yönelik verdiği “teşvik ek ödeme ve nöbet ücretlerinin artırımlı ödenmeyeceği” ile ilgili yazısının iptali için dava açtı.

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'nın acil servislerdeki kayıt işlemleri ve veznedeki personel için teşvik ek ödeme ve nöbet ücretlerinin artırılmayacağına dair yazısının iptali için dava açtı.

Karaman Valiliği, acil serviste görevli personel ile nöbetçi memur ve paralı vezne görevlilerinin teşvik ek ödeme ve nöbet ücretlerinin artırılıp artırılmayacağı konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, ilgili personele teşvik ek ödeme ve nöbet ücretlerinin artırılmayacağına dair görüşünü bildirdi.

Sağlık-Sen, bu görüşün iptali için dava açtı ve dilekçesinde, acil serviste çalışan personelin bugüne kadar artırımlı ek ödeme ve nöbet ücretinden yararlandığını ancak bakanlığın hukuka aykırı yazısı nedeniyle bu ay itibarıyla haklarının gasp edildiğini belirtti. İlgili görüş yazısının kanunlara, toplu sözleşmeye, ek ödeme yönetmeliğine ve üst hukuk normlarına açıkça aykırı olduğu ifade edilerek, işlemin iptali talep edildi.