Sosyal medyada siyasi paylaşım yapan memur görevden alınabilir mi?

Sosyal medyada siyasi paylaşım yapan memur görevden alınabilir mi?
Türkiye'de memurların en merak ettiği konularla ilgili gelişmeler araştırılıyor. Bu süreçte bir memurun sosyal medya hesabında siyasi paylaşım yapması memuriyet hayatını etkiler mi merak edilmişti.İşte konuyla ilgili de Danıştay...

Türkiye'de memurların en merak ettiği konularla ilgili gelişmeler araştırılıyor. Bu süreçte bir memurun sosyal medya hesabında siyasi paylaşım yapması memuriyet hayatını etkiler mi merak edilmişti.

İşte konuyla ilgili de Danıştay 12. Dairesi'de bir memurun Facebook'ta siyasi içerikli paylaşımlar yaptığından bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (b) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.

GÖREVDEN ALINABİLİR Mİ?

Uyuşmazlıkla ilgili olayda ise davacı tarafından yapılan Facebook paylaşımlarının siyasi içerik barındırdığı; devlet memurunun hizmet dışında güven ve itibar duygusunu sarsıcı nitelikte söz konusu davranışlarının herkese açık profilde yapıldığı sabit olsa da, bu paylaşımların yasaklanmış yayın olduğuna, basıldığına ve kurum içinde dağıtıldığına, teşhir edildiğine dair herhangi bir tespit olmadığından tipiklik unsurunun gerçekleşmediği sonucuna ulaşıldığı; bu durumda, davacının söz konusu madde uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.