Okul Yöneticilerine Yeterlilik Eğitimi

Okul Yöneticilerine Yeterlilik Eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev yapan müdür ve müdür yardımcısı öğretmenler, yeni öğretmenlik meslek Kanunu'nda yer alacak düzenlemeler gereği yeterlilik eğitimine tabi tutulacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmenler, yeni öğretmenlik meslek Kanunu'nun getireceği düzenlemeler doğrultusunda eğitim alacaklar. Bu düzenlemeler, yöneticilik pozisyonunda bulunan öğretmenlerin görev şartlarını ve sürelerini belirleyen Yönetici Atama Yönetmeliği'ne ek olarak gelmektedir.

Yeni düzenlemelerle birlikte öğretmenlik meslek kanunu, okul yöneticilerini de etkileyecek ve belirli düzenlemeler getirecektir. Bu kapsamda, okullarda görev yapan müdür ve müdür yardımcılarının, yeterlilik eğitimine tabi tutulması gerekecektir ve bu durum yeni öğretmenlik meslek Kanunu'nda yer alacaktır. Yeterlilik eğitimleri, öğretmen akademileri tarafından verilecek ve sadece yeni atanan öğretmenlere değil, aynı zamanda mevcut yöneticilere de uygulanacaktır.

Ancak, öğretmen akademilerinde bu eğitimlere sadece ders verilmeyeceği, aynı zamanda eğitim alan yöneticilere sınav uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmamıştır. Bu durum, yeni düzenlemelerin detaylarının belirlenmesiyle birlikte netlik kazanacaktır.