Genel cerrahi neye bakar? Genel Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?

Genel cerrahi neye bakar? Genel Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?
Genel cerrahi , tıp dalları içerisindeki en eski dallarından. Bununla birlikte ilaç ile ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen rahatsızlıkların, genişleyen yapı bozukluğunun, hastalıkların ameliyat edilmesi sayesinde onarılması veya hastalıklı organın kesilerek çıkarılmasıyla doğal ve uygun hale dönüştürülmesi esasına dayanır.

Çok çeşitli rahatsızlıklar üzerine, genel cerrahi ameliyatları prosedürünü gerçekleştiren bir daldır. Karın başta olmak üzere tüm organlar üzerinde çalışmaktadırlar. Safra arızaları, hastalık, dalak, ek, kalın ve ince çıkış, rektum, mide gibi organlar üzerine ayrıntılı incelemeler düzenlenirken, hastalık tanısının izlenebildiği tedavi sistemi oluşturulmaktadır.

Genel cerrahi tiroid bezleri, torasik değişim ve fitik üzerine de çalışır.

Genel Cerrahi Neye Bakar?

Genel cerrahi ameliyatları, çoğu zaman organa bağlı olduğu sistem ismi ile anılır. Tiroid bezi (Guatr), meme, ince çıkış, mide, yemek borusu, kalın çıkış, fıtık, anüs, safra kesesi, karaciğer, rektum, safra yolları, laparoskopik ve endoskopik cerrahi işlemlerin hepsi genel cerrahi alanına girmektedir.

Sistemlerine göre özgürlük zamanı ise; meme ameliyatı, guatr ameliyatı, anüs ve rektum bölgesi ameliyatı, ince ve kalın çıkış ameliyatı, yemek borusu ameliyatı, mide ameliyatı, on iki parmak bağırsağı ameliyatı, fıtık ve karaciğer hastalıklarının hepsinin bu alana girer.

Genel cerrahi alanı bazı olgularda yalnızca ameliyat ile değil koruyucu doktorluk ile ameliyattan da korunmayı sağlamaktadır. Genel olarak ilginin geniş olmasından dolayı pek çok disiplin ile işbirliği içerisinde ve eşgüdümlü şekilde çalışır.

Cerrahi hastalarının önemli bir bölümü her türlü tipte kanser vakalarını oluşturur. Bu ürünler adına tanı, ameliyat ve sonrasında tedavi etaplarının planlanması radyoloji, girişimsel radyoloji, gastroenteroloji, medikal, radyasyon onkolojisi ve patoloji ile iş birliği içerisinde çalışılmaktadır.

Genel iletişim bir başka ilgi alanı ise travmatolojidir. Travmalı olan çocuklarda sıklıkla görülen çoklu organ sistemi hastalığının var olmasından dolayı; Nöroşirurji, kalp ve damar cerrahisi, ortopedi, üroloji bölümleri ile birlikte hareket ettirilmektedir.

Bilhassa şiddetli çoklu organ ticaretinde, bütün bu tıp dallarının gelişmesi genel cerrahi bölümü üstlenir.

Genel Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?

Halk arasında adı tıbbiye şeklinde geçen genel cerrahi bölümü, tıp dalları içerisinde en önemli ve geniş kapsamlı olan kapsamlıların tamamı.

Genel cerrahi tıbbın en eski, en geniş özet alanı olup, ilaçla ya da diğer yöntemlerle iyileşemeyen hastalıklar, sakatlıkların veya yapı bozukluklarının, tedavi edilmesi esasına dayanır.

Operasyonla onarılması ya da kesip çıkarılarak doğal ve uygun şekle dönüştürülmesi kapsamına kadar uzanır.

*Karın ve süresiz

*Travma, damar, endokrin, konjenital ve onkolojik hastalıklar dahil olmak üzere, baş boyun, cilt tümörü, tiroid, tükürük bezleri, ağız parçaları ve paratiroid

*Kafa içi damarlar ve kalp dışında damar sistemi

*Paratiroid, tiroid, endokrin, adrenal ve endokrin pankreas dahil olmak üzere, endokrin sistemi,

*Acil servis içerisinde, yoğun bakım ünitelerinde ve travma, yoğun bakım yanık ünitelerinde kritik cerrahi hastalıklar olan hastanın tam teşekküllü bakımı

*Kanser hastalarının taraması, cerrahi yardımcı tedaviler, gözetleme, uyumlu ve takiple uyumlu çok modlu yöntem dahil olmak üzere cerrahi onkoloji

*Sindirim sistemi

*Kas ve el-kafa sistemi, el-kafa yaralanması dahil olmak üzere kapsamlı olan travma yönetimidir.

Yaralı hastaların bütün bakım etaplarındaki sorumluluk genel birleştirme bölümü temel parça olarak açıklanabilir. Bu tür şikayetleriniz bulunuyorsa, başvurmanız gereken bölüm; hastanemizin genel cerrahi bölümüdür. Bölümün ilgi alanına giren organların ve çeşitliliğinin çeşitliliği; bu çeşitliliğe bağlı sorunlara genel cerrahi ameliyatları teknolojisi; Birleştirilmiş bölümün kendi içinde bölünmesinin nedeni olmuştur.

Böylece genel anlamda eğitim almış bir hekim, ilerlemek amacıyla yoğunlaşarak (meme, çıkış gibi) o konuda uzmanlaşabilmektedir. Konularına hakim uzman hekim kadrosu ile daha hızlı ve etkili hizmet verilmektedir. Hastanın detaylı muayenesi sonucu, tedavi sürecini sürdürmekta ve gerekli olan diğer branş hekimleri ile bir disiplin içerisinde değerlendirmeler yaparak tedaviyi uygulamaktadır.

Ameliyat türlerinin çoğu organ veya bağlı olduğu sistem adı ile anılmaktadır. Guatr (tiroid bezi), meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince barsak, kalın barsak, rektum, anüs, fıtıklar, özellikle, safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri genel cerrahi alan girmektedir. Ameliyathanemizde klasik ve laparoskopik cerrahiyi başarıyla uyguluyoruz.

Genel Cerrahi Bölümünde Yapılan Ameliyatlar

*Safra kesesi taşı ve hastalıkları nedeniyle laparoskopik (kapalı) safra kesesi ameliyatları

*Kasık fitiği (kasık fıtığı) Göbek fitiği (göbek fıtığı)

*Mide fıtığı laparoskopik (hiatal herni) operasyonları

*Tiroid hastalıkları ve guatr hastalıkları ve ameliyatları

*Kıl dönmesi ameliyatları

*Anal fistül ve operasyonları

*Memede kitle operasyonları Kalın çıkış(kolon) ve ince çıkış hastalıkları ve operasyonları

*Mide hastalıkları, mide fıtığı (hiatal herni), reflü operasyonları Kc hastalıkları, kalp kisti hastalıkları ve operasyonları

*Hemoroid (basur), fissür (çatlak) lazer tedavisi ileleri

*Sünnet

*Apandisit

*Anal apsis

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Kafa ve omuriliğin hasar görmesi, bel ve boyun fıtığı, beyin kanamaları, beyne bağlı damarların tıkanması ve tümörlerin baskı yapılması, beyinden omuriliğe besleyen damarlarda anevrizma oluşumu gibi vakalara teşhis ve incelemesi yapılan bilim dalıdır.

Yeni doğan bebeklerde sinir sistemi oluşumu ile ilgili aksaklıklar, ilaç ile tedavi edilemeyen epilepsi, beyin damarlarında oluşan lezyonlar, bazı seçilmiş parkinson hücreleri gibi hayatı derinden tedavi vakalar da beyin cerrahi alanına girer.

Diğer adıyla nöroşirurji, ileri teknoloji genel cerrahi ameliyatları ve doğru teşhis, tedavi ile hasta kısa sürede normal hayatına devam eder.

Beyin ve sinirleşmede ortaya çıkan durumlar genellikle;

*Damar kalıntılarının oluşturduğu inme ve Beyin damarlarında oluşan baloncuklar ve bunu takip eden yüksek oranda anevrizmalar

*Omurilik ve beyinde baskı yapan tümörler Bel ve boyun fitiği Riskli kaza ve yaralanmaların sebep olduğu travmatik vakalar

*Çocuklarda görülen beyin tümörleri Parkinson gibi tedavi edilmesi gereken beyin pili tedavisi

*Şahdamarda gelişen performans ve iyi çalışmama durumu (karotis stenozu) Beyin kanaması görülebilmekte olup, beyin cerrahi alanında inceleme yapılmaktadır.

Plastik Cerrahi

Plastik cerrahi , doğum sırasında oluşan kusurlar, travma, hastalık sonucu oluşan bozuklukların giderilmesi amacıyla, kişinin hem dış görünüşünü düzeltirken hem de ciltteki kusurların rekonstrüksiyonunda görevli cerrahi bir daldır.

Vücuttaki ilgili sistemin özelliklerini yeniden kazanmaya yardımcı olan plastik cerrahi, kozmetik veya rekonstrüktif çalışma sağlar. Rekonstrüktif, organın ya da ciltteki ilgili bölge çalışmasıyla ilgili sorunu tedavi etmektedir. Hastanın hareketini değiştirmeye de yarasa; şık amaç organın fonksiyonel özelliğini yeniden yapılandırmadır.

Örneğin;kopmuş bir parçayı yeniden kesebilir. Kozmetik plastik cerrahi ise, misyonunu tamamen işlemciye adamıştır. Estetik olarak çekicilik sağlamak, simetrik, altın oran gibi konular üzerinde programlama yapar. Kafa ve boyun başta olmak üzere her şeyin yerine genel cerrahi işlemlerden birini uygulayabilir.

Rekonstrüktif Plastik Cerrahi

Asimetrik yüz şekli, yüz yanıkları, doğum izi

Yarık dudak, yüz, damak

Çene kapanma sorunları

Burun tümörleri, kopmaları, deforme olma durumu

Tükürük bezi rahatsızlıkları

Maksillofasiyal cerrahi (travmatik kaza, tümör gibi sebeplerden doğan yüz ya da vücut kırıkları, şekil ve fonksiyon bozuklukları)

Meme eksikliği, asimetrisi veya meme fazlalığı

Kanserin ardından oluşan meme rekonstrüksiyonu

El ve ayaktaki şekil bozuklukları

Deri ve yumuşak doku üzerinde üreyen tümörler

Radyasyon, Soğutma, travmatik olaylar gibi etkenlerin nedeni olduğu deri altı yaraları

Venöz yaraları, diyabetik ayak yaraları, bası yaraları gibi kronik rahatsızlıklar

Kozmetik Plastik Cerrahi

Burun şekillendirme

Kepçe kulak ve kulaktaki diğer estetik rahatsızlıklar

Saç ekimleri

Yüz değiştirme, germe, göz kapağı kaldırma, kırışık tedavileri

Çene daraltma ve uzatma Cilt üzerindeki yara izlerinin giderilmesi

Meme operasyonları

Karın germe operasyonu (Abdominoplasti)

Deri üzerinde ve altında fazla yağın toplanması, bacak implantları, yağ alma işlemleri

İmplantlar üzerinden kontur şekillendirmeleri

Cilt bakımı ve cilt gençleştirme,