81 ilde adliye ve cezaevlerine personel alımı yapılacak! İşte kadro ve başvuru şartları

81 ilde adliye ve cezaevlerine personel alımı yapılacak! İşte kadro ve başvuru şartları
Adalet Bakanlığı personel alımı açıklaması sonrası adaylar tarafından personel alımı başvuru şartları araştırılmaya başlandı. İnfaz koruma ve memur alımı başvuru şartları araştırılırken başvuruların da nasıl...

Adalet Bakanlığı personel alımı açıklaması sonrası adaylar tarafından personel alımı başvuru şartları araştırılmaya başlandı. İnfaz koruma ve memur alımı başvuru şartları araştırılırken başvuruların da nasıl yapılacağı ve detayları araştırılmaya başlandı.

ERKEK KADIN PERSONEL ALINACAK

Adalet Bakanlığı'ndan dün gelen açıklamalara göre de hem kadın hem erkek adaylar arasında da adliyede cezaevlerine personel alımı gerçekleştirilecek.

Yapılacak personel alımında kadro dağılımı aşağıda ki şekilde:

infaz ve koruma memuru,

Zabıt Kâtibi

Mübaşir

Güvenlik Görevlisi

Teknisyen

İşaret Dili Tercümanı

Aşçı

Hizmetli

ceza infaz kurumu kâtibi

hemşire

sağlık memuru

teknisyen

şoför

aşçı

kaloriferci

BAŞVURU ŞARTLARI

Adliye ve cezaevlerine personel alımlarında başvuruların da en az ortaöğretim mezunları arasında yapılacağı ifade edilirken; kadın ve erkek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından yapılacak personel alımında başvuru genel şartları:

* Türk Vatandaşı olmak,

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

* Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

* Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak,

* En az lise mezunu olmak,

* KPSS'den en az 70 almış olmak (Birçok aday, KPSS şartının 60'a çekilmesini istiyor. Sizce kaç olmalı? Aşağıdaki yorum kısmından yazın)