Anayasa Mahkemesinden Kamu İşçilerine Sürpriz Karar!

Anayasa Mahkemesinden Kamu İşçilerine Sürpriz Karar!
Anayasa mahkemesi kamu işçilerini ilgilendiren sürpriz bir karar çıktı. Mahkeme, sendika konfederasyonları ile hükümet tarafından imzalanan ve kamu işçilerinin mali-sosyal haklarını belirleyen çerçeve anlaşma protokollerinin bağlayıcı olamayacağı hükmünü verdi.

Anayasa Mahkemesi, sendika konfederasyonlarıyla hükümet arasında imzalanan ve kamu işçilerinin mali-sosyal haklarını belirleyen çerçeve anlaşma protokollerinin bağlayıcı olacağına dair düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Sözcü'nün haberine göre CHP'li milletvekillerinin başvurusunu değerlendiren AYM, 6356 sayılı yasaya eklenen ek 2. maddenin "Bu protokol hükümleri geçerlilik süresi içinde bu madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyona üye olan sendikalar için bağlayıcıdır." hükmünün anayasaya aykırı olduğunu tespit etti.

Toplu iş sözleşmelerinin kısıtlandığını açıklayarak, ''Söz konusu bağlayıcılık toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında uyuşmazlık çıkmasını da engeller nitelikte olduğundan sendikanın grev kararı almasını dolaylı olarak engeller niteliktedir" denildi.

Kamu işçilerine yönelik verilen bu kararda, bu engellerin sendikal faaliyete ve sendika hakkı kapsamında olan haklara temas ettiği ve düzenlemenin sendika hakkını sınırlandırdığı açıklandı. Yapılan düzenlemenin Anayasa'nın 13. ve 51. maddelerine aykırı olduğu belirtildi.