PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Türkiye'nin en büyük özelleştirilmiş kurumları arasında yer alan PTT 2018 yılında yaptığı açıklama ile birlikte personel sayısının 55 bin artarak 100 binin üzerine çıkarılacağını ifade etmişti. Personel sayısının...

Türkiye'nin en büyük özelleştirilmiş kurumları arasında yer alan PTT 2018 yılında yaptığı açıklama ile birlikte personel sayısının 55 bin artarak 100 binin üzerine çıkarılacağını ifade etmişti. Personel sayısının da yükseltilmesi hedefiyle de başlayan sürecin de 5 yıl da hiç tek 1 personel alımı yapılmaması ile de sonlandı. PTT'nin personel alımını bekleyen vatandaşlar da artık ilanın ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.

Güncel duyurulara göre de PTT'nin PTTeM şirketine Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı alımı yapılacağına yer verildi.

55 BİN PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
2018 yılında dönemin PTT Genel Müdürü yaptığı açıklamada PTT personel sayısının 2024 yılına kadar 55 bin daha artacağı belirtilmiş fakat 5 yıl içerisinde tek bir personel alımı yapılmamıştı.

Adaylar, PTT'nin artık personel alımı yapmasını talep ediyor.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak